In deze documenten vind je de belangrijkste aandachtspunten terug voor de gebruikers van onze bib vanaf 21 oktober:

- Het gezamenlijke reglement

- Het lokale huishoudelijke reglement

De belangrijkste huidige regels zijn:

  1. Het lidmaatschap is gratis!
  2. Ook zijn alle materialen gratis uit te lenen, behalve de DVD’s, waar we 1 euro leengeld voor vragen.
  3. Kijk steeds je ticket na vooraleer je de bib verlaat!
  4. Bezorg ons je mailadres. Zo kan je het verlopen van je uitleentermijn voorkomen. Je krijgt immers 3 dagen voor je uitleentermijn verstrijkt een herinneringsmail in je mailbox.
  5. In de zomervakantie zijn we op vrijdagen gesloten en bedraagt de uitleentermijn 6 weken.
  6. De kost om een materiaal te reserveren kost 1 euro.
  7. Een IBL (Interbibliothecair Leenverkeer): 4 euro (= een materiaal van een andere bibliotheek laten overkomen)
  8. Je mag alle materialen maximaal 4 weken houden. Nadien vragen we een vergoeding van 0,10 euro/dag. Een maningsbericht bij te laat binnengebrachte materialen kost 0,75 euro  en voor een aangetekende brief wordt 6 euro aangerekend.
  9. Niet-gereserveerde werken kunnen 2X verlengd worden in de bib, telefonisch, per mail of via internet.